Thầy cô đang vào mùa khai biểu mẫu, hồ sơ Nhận định, phân loại cán bộ

Thầy cô đang vào mùa khai biểu mẫu, hồ sơ Nhận định, phân loại cán bộ

  • SIÊU THI
  • 20 Tháng Tư, 2017
  • TỔNG HỢP
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Thầy cô đang vào mùa khai biểu mẫu, hồ sơ Nhận định, phân loại cán bộ

Sự bất nhất, khập khiễng của hai loại Phân tích, phân loại cán bộ, giáo viên, Thợ ở ngành nghề giáo dục bao giờ mới không còn còn đó nữa?

 

phần lớn cơ sở vật chất giáo dục cả nước sắp đến mùa phải phát hành và hướng dẫn các loại biểu mẫu, chứng từ, thủ tục cho các tập thể đội, lực lượng, cán bộ, cô giáo, nhân viên để Phân tích, phân loại năm học 2016- 2017.

=====>>> Tham khảo trung tâm gia sư giỏi tại nhà Hà Nội :  https://giasuviet.com.vn

Cán bộ, công chức, nhân viên lĩnh vực giáo dục được Đánh giá, phân loại dựa vào hai loại văn bản pháp quy, Nghị định 56/2015/NĐ-CP và Thông tư số30/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

[center !important]Việc Đánh giá, xếp loại gia sư đang có sự không cùng ý kiến làm nảy sinh nhiều biểu mẫu, chứng từ. (Ảnh minh họa: Giaoduc.net.vn)[/center !important]

Biểu mẫu quy định ở Nghị định 56 chỉ có hai loại, 1 phiếu Nhận định và phân loại công chức, 1 phiếu Đánh giá và phân loại nhân viên, trong đó có 4 mục chính:

Tự Tìm hiểu kết quả công việc, tu dưỡng, rèn luyện của công chức, viên chức;
Tự Tìm hiểu, phân loại của công chức, viên chức;
quan niệm của tập thể đơn vị và lãnh đạo trực tiếp chủa quản công chức, viên chức;
Kết quả Phân tích, phân loại công chức, nhân viên của cấp có thẩm quyền.

Còn biểu mẫu quy chế tại Thông tư số 30 thì gồm có hàng tá: phiếu người dạy học tự đánh giá; phiếu Tìm hiểu thầy cô giáo của tổ trình độ, của Hiệu trưởng; phiếu toàn tập xếp loại thầy cô giáo của đội chuyên môn; tổng hợp kết quả Phân tích, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp;

Phiếu Hiệu trưởng tự đánh giá; phiếu gia sư, cán bộ, nhân viên kỹ thuật tham gia Phân tích Hiệu trưởng; toàn tập kết quả gia sư, cán bộ, kỹ thuật tham gia đánh Hiệu trưởng;

Phiếu Phó Hiệu trưởng tự đánh giá; phiếu thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên kỹ thuật tham dự Đánh giá Phó Hiệu trưởng; phiếu Hiệu trưởng Nhận định, xếp loại Phó Hiệu trưởng;

tổng hợp kết quả người dạy học, cán bộ, nhân viên tham dự Nhận định Phó Hiệu trưởng.

 

Thầy Đỗ Tấn Ngọc mơ ước việc Tìm hiểu, xếp hạng giáo viên cũng nhân bản, sư phạm

 

Theo Thông tư này, mỗi cán bộ, thầy giáo phải tự Nhận định qua 6 tiêu chí, với 25 tiêu chuẩn, quy về điểm từ 1 đến 4, tổng điểm được xếp thành 4 mức: tuyệt vời, khá, nhàng nhàng, kém.

bên cạnh đó còn có: biên bản Phân tích, nhận xét, phân loại cán bộ, giáo viên, nhân viên kỹ thuật của tổ trình độ, của nhà trường; Báo cáo diễn biến thực hiện việc nhận xét, Nhận định cán bộ, cô giáo, kỹ thuật.

Chúng tôi liệt kê cụ thể, gần như các loại hồ sơ, biểu mẫu về chuẩn Đánh giá nghề nghiệp ở Thông tư 30 ra đây để người đọc thấy rằng: giấy tờ, chứng từ, biểu mẫu của cá nhân cán bộ, thầy giáo và đơn vị trường học (chỉ mới 1 loại thôi) mà đã nhiều kinh khủng đến cỡ nào rồi.

một tập thể công ty nhà trường có hàng chục nhóm, đội ngũ kỹ thuật, cùng hàng trăm cán bộ, cô giáo, nhân viên, bộ phận điều hành cần lao, thi đua, khen thưởng từ thời khắc này đến cuối niên học (cuối tháng 5) phải vất vả, bò người ra chuẩn bị, phô tô, phân loại, hướng dẫn, tổng hợp, bố trí số lượng biểu mẫu, chứng từ “khủng” ấy.

Có cán bộ quản lý quờ quạng, phát khùng lên khi các tổ, anh, chị, em thầy cô giáo chưa rõ, thiếu biểu mẫu chạy lên hỏi đủ thứ…

Nhiều địa phương, cơ sở giáo dục tới bây giờ vẫn còn lúng túng, không hiểu doanh nghiệp, cán bộ, cô giáo của mình nên theo cách Phân tích, phân loại nào cho phù hợp, chuẩn nhất.

Bởi, theo Nghị định 56 quy về 4 mức: hoàn tất lý tưởng, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn tất (trên cơ sở vật chất định tính); trong khi đó, Thông tư 30 cũng quy về 4 mức như khác về loại: tuyệt vời, khá, làng nhàng và kém (trên cơ sở vật chất định lượng).

 

học sinh, sinh viên Đánh giá giáo viên, vì sao không?

 

Xét về các căn cứ và tiêu chuẩn Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, gia sư, nhân viên ở hai quy chế nhắc trên có nhiều điểm khác nhau.

một bên sử dụng chung cho tất cả công chức, nhân viên nhà nước, 1 bên có tính chất đặc biệt của hoạt động nghề nghiệp nhà giáo.

giả như quy đổi hai mức thành 1 mức chung thì xem ra có phần rập ràng, thiếu đồng nhất, nên đa số các tổ chức lớp học vẫn Nhận định, phân loại và lưu trữ 2 loại giấy tờ khác nhau.

Thật oái ăm, có trường hợp cán bộ, thầy giáo, theo Nghị định 56 thì được Đánh giá, phân loại hoàn tất lý tưởng phận sự, song theo Thông tư 30 thì chỉ còn loại tương đối (qua Thống kê, tổng hợp của đội, nhà trường).

Sự bất nhất, bấp bênh của 2 loại Nhận định, phân loại cán bộ, thầy cô giáo, nhân viên ở ngành nghề giáo dục bao giờ mới không còn tồn tại nữa?

Và đến khi nào, trường học, cán bộ, thầy giáo bớt khổ về chuyện lo giấy tờ, biểu mẫu, Con số, biên bản… vào dịp cuối năm học?

có lẽ, các đơn vị quản lý quản lý nhà nước và Bộ Giáo dục và huấn luyện mới giải đáp được mấy thắc mắc đó?

Nguồn: Tổng hợp trên mạng