Mỹ tuyên bố rút khỏi TPP

Mỹ tuyên bố rút khỏi TPP

Thông báo hạng Nhà Tcứngg cho biết, cùng giàu năm kinh nghiệm thương thảo, Tổng thống hiểu rõ chừng quan yếu hạng việc phanh nướu lợi ích hạng công nhân và doanh nghiệp Mỹ lên đầu trong suốt cạc vấn đề thương nghiệp. Vì cầm, cùng cạc thỏa thuận “cứng cứng và công phẳng phiu”

countinue reading