các thông tin hỗ trợ hữu ich của lắp thêm in laser HP 1320

  • THI SIÊU
  • 21 Tháng Mười Hai, 2017
  • TỔNG HỢP
  • Chức năng bình luận bị tắt ở các thông tin hỗ trợ hữu ich của lắp thêm in laser HP 1320

Mỗi trang trong Hộp Công cụ HP đựng các liên kết tới trang Web HP để đăng ký lắp thêm, tư vấn thiết bị, và để đặt hàng. Bạn phải mang quyền truy cập Internet để tiêu dùng bất kỳ những liên kết này. giả dụ bạn tiêu dùng kết nối dial-up và không kết nối khi mở trước tiên HP Toolbox, bạn đề nghị kết nối trước khi bạn dĩ nhiên truy cập các trang web này.

Tab trạng thái

Tab Tình trạng với liên kết tới những trang chính này:

● Trạng thái thiết bị. Xem thông tin trạng thái thứ in. Trang này cho biết điều kiện may in cu gia re tphcm chẳng hạn như mứt hoặc khay với lắp thêm nào. Sau khi bạn sửa 1 vấn đề sở hữu thiết bị in, nhấp vào Nút làm cho mới để cập nhật trạng thái trang bị.

● Trạng thái Nguồn cung. Xem tình trạng nguồn sản xuất chi tiết như tỷ lệ phần trăm của mực

còn lại trong hộp mực in và số trang đã được in có hộp mực in hiện nay. Trang này cũng có liên kết để đặt hàng và mua nguồn tái chế

thông tin.

● In trang thông tin. In trang cấu hình và những trang thông tin khác với sẵn cho sản phẩm công nghệ in.

Tab gỡ rối

Tab Khắc phục sự cố cung ứng liên kết tới thông tin khắc phục sự cố của máy in. Ví dụ, những trang này sản xuất thông tin về làm cho thế nào để xóa mứt, làm thế nào để giải quyết chất lượng in vấn đề, làm cho thế nào để giải đam mê đèn bảng điều khiển, và biện pháp giải quyết các vấn đề khác mang sản phẩm công nghệ in.

Tab Cảnh báo

tiêu dùng tab Cảnh báo để định cấu hình thứ in để tự động tuyên bố cho bạn về các cảnh báo của thứ in. các Tab Cảnh báo mang liên kết tới các trang chính này:

● Thiết lập cảnh báo trạng thái

● Thiết lập e-mail cảnh báo

● Cài đặt quản trị

Thiết lập cảnh báo trạng thái

Trên trang Cài đặt cảnh báo trạng thái, bạn vững chắc bật hoặc tắt cảnh báo, hãy chỉ định khi nào lắp thêm in phải gửi 1 cảnh báo và tậu từ hai chiếc cảnh báo khác nhau:

● công bố bật lên

● biểu tượng thanh tác vụ

Nhấp vào Áp dụng để kích hoạt cài đặt.

Thiết lập e-mail cảnh báo

sử dụng trang này để chỉ đến hai cửa hàng e-mail để nhận công bố trạng thái sản phẩm in. Theo những hướng dẫn trên màn hình để thiết lập e-mail cảnh báo.

Cài đặt quản trị

sử dụng trang này để đặt mức độ thường xuyên Hộp công cụ HP chỉ huy các cảnh báo của máy in. Ba cài đặt với sẵn:

● ít hơn

● Bình thường

● Thường xuyên hơn

nếu bạn muốn giảm lưu lượng truy cập I / O của mạng, giảm tần suất kiểm soát sản phẩm in cho cảnh báo.

Tab tài liệu

Tab Tài liệu đựng liên kết đến các nguồn thông tin này:

● Hướng dẫn dùng. chứa thông tin về việc bằng máy in, bảo hành, thông số kỹ thuật, và tư vấn. Hướng dẫn sử dụng mang sẵn ở định dạng .html và .pdf.

● ReadMe. chứa thông tin bổ sung không với trong hướng dẫn dùng.

Cửa sổ Cài đặt thứ in tăng

lúc bạn nhấp vào liên kết Cài đặt vật dụng in tăng, một cửa sổ mới sẽ mở ra. tăng

Cửa sổ Cài đặt trang bị in có hai tab:

● Tab thông tin

● Tab Cài đặt

42 Chương 3 Hoạt động VIWW

Tab thông tin

Tab Thông tin chế tạo liên kết nhanh tới những thông tin sau:

● Trạng thái sản phẩm công nghệ

● Cấu hình lắp thêm

● Trạng thái nguồn phân phối

● Nhật ký buổi lễ

● In trang thông tin

Tab Cài đặt

Tab Cài đặt sở hữu liên kết tới nhiều lựa chọn trang cho phép bạn xem và thay đổi

cấu hình.

nhấn mạnh các cài đặt trình điều khiển dĩ nhiên ghi đè các cài đặt được vận hành trong Hộp Công cụ HP.

● Thông tin lắp thêm. Xem thông tin cơ bản về đồ vật in.

● Xử lý giấy tờ. Xem và thay đổi cài đặt cho khay tiếp giấy.

● In. Xem và thay đổi cài đặt công việc in mặc định.

● PCL. Xem và thay đổi thông tin phông chữ PCL.

● PostScript. Trang này chỉ với cho trang bị in HP LaserJet 1320 Series. Lượt xem

và thay đổi cài đặt cho lỗi PS và thời gian chờ.

● Chất lượng in. Xem và thay đổi cài đặt chất lượng in.

● Chế độ In. Xem và thay đổi chế độ in cho những loại phương tiện khác nhau.

● Thiết lập hệ thống. Xem và thay đổi thông tin hệ thống.

● I / O. Xem và thay đổi cài đặt thời gian chờ I / O.

● Đặt lại. Trả lại đa phần cài đặt vật dụng in về cài đặt mặc định của nhà máy.

Cửa sổ mạng

lưu ý Tùy chọn này chỉ khả dụng cho HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn và sản phẩm in HP LaserJet 1320nw.

lúc bạn nhấp vào liên kết Mạng trên trang Cài đặt trang bị in tăng, một cửa sổ mới mở ra. dùng phần này để cấu hình cài đặt mạng.

các thông tin hỗ trợ hữu ich của thứ in laser HP 1320

sử dụng máy chủ Web nhúng

trang bị chủ Web nhúng dĩ nhiên được truy cập trực tiếp trên HP LaserJet 1320n,

đồ vật in HP LaserJet 1320tn, và máy in HP LaserJet 1320nw. vật dụng chủ Web nhúng tiếp tế

những chức năng giống như như phần Cài đặt thứ in tăng của HP Toolbox. Tiếp theo

là sự khác lạ chính giữa việc bằng máy chủ Web nhúng và tiêu dùng HP Toolbox:

● Bạn không hề cài đặt bất kỳ ứng dụng nào trên thứ tính. Bạn chỉ yêu cầu 1 hỗ trợ

Trình duyệt web. Để bằng máy chủ Web nhúng, bạn yêu cầu có Microsoft Internet

Explorer 5.5 hoặc mới hơn hoặc Netscape Navigator 4.75 trở lên.

● thiết bị chủ Web nhúng chỉ khả dụng bằng tiếng Anh.

● sản phẩm chủ Web nhúng ko sản xuất e-mail hoặc cảnh báo trạng thái.

sử dụng máy chủ Web nhúng để xem trạng thái trang bị in và mạng và để quản lý in

những chức năng từ sản phẩm tính của bạn thay vì từ bảng điều khiển sản phẩm công nghệ in. Sau đây là

ví dụ về các gì bạn chắc khiến cho bằng biện pháp sử dụng máy chủ Web nhúng:

● Xem thông tin trạng thái vật dụng in

● Xem và in trang nội bộ

● thỏa thuận trái đất còn lại của số đông các vật tư và đặt hàng mới

● Đặt kích thước và dòng phương tiện được nạp vào mỗi khay

● Xem và thay đổi cấu hình khay

● Xem và thay đổi cài đặt cấu hình mặc định của sản phẩm công nghệ in

● Xem và thay đổi cấu hình mạng

thiết bị chủ Web nhúng hoạt động khi đồ vật in được kết nối mang mạng IP.

trang bị chủ Web nhúng không tư vấn kết nối thiết bị in dựa trên IPX.

GHI CHÚ Bạn chẳng phải truy cập Internet để mở và sử dụng máy chủ Web nhúng.

Tuy nhiên, trường hợp bạn nhấp vào liên kết trong khu vực Liên kết khác, bạn bắt buộc sở hữu quyền truy cập Internet theo sản phẩm công nghệ tự

để đi đến trang web liên kết mang liên kết