Vàng SJC tăng nhẹ ngày sát Tết

Vàng SJC tăng nhẹ ngày sát Tết

Giá mỗi đơn cây vàng trong suốt nác tăng nặng. Mở cửa đầu ngày, giá như vàng tại Công ty Vàng tệ nạn bần tiện quý giá DOJI niêm yết ở 36,63 – 36,73 triệu cùng, tăng 30.000 cùng mỗi đơn cây so cùng chót ngày bữa qua. Tương từ, tại Công ty Vàng tệ

countinue reading