Lợi nhuận Sacombank sụt mạnh

Lợi nhuận Sacombank sụt mạnh

Ngân dãy Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) lỡ ban bố vắng tài chính thống nhất quý báu IV/2016. Theo đấy, thu nhập nhờ cậyi thuần trong suốt quý báu IV đạt 1.410 tỷ với, tăng 54% so với với kỳ 2015, mà tâm tính chung cả năm, khoản trang mục nào lại giảm 22%, đạt

countinue reading
Sếp tập đoàn, tổng công ty phải bồi hoàn nếu để mất vốn Nhà nước khi cổ phần hoá

Sếp tập đoàn, tổng công ty phải bồi hoàn nếu để mất vốn Nhà nước khi cổ phần hoá

Thủ tướng tá Nguyễn Xuân Phúc lỡ có Chỉ ả bay việc đẩy mạnh đánh tác sắp đặt, đổi mới doanh nghiệp Nhà nác tuổi 2016-2020. Người đứng đầu Chính che đề nghị xác toan bổn phận cá nhân chủ nghĩa trong suốt thực hành sắp đặt, cổ phần hóa, thối nguyên Nhà nác tại

countinue reading