4 kiểu sếp tệ nhất và cách đối phó

4 kiểu sếp tệ nhất và cách đối phó

Theo khảo sát mới nhất cụm tự hãng dịch vụ tuyển dụng LaSalle Network đồng hơn 1.000 người, 84% khẳng định sếp cụm tự gia tộc thiệt sự khủng khiếp. 43% nghỉ việc vì sếp. Và 59% cho biết sẽ ở lại nếu như gia tộc có thể mỏng đánh việc cụm tự trui đồng

countinue reading