Đầu báo khói quang Showroom ESP Hochiki ALK-ASN  là 1 trong cảm ứng khói

Đầu báo khói quang Showroom ESP Hochiki ALK-ASN là 1 trong cảm ứng khói

  • hiep1902
  • 20 Tháng Một, 2018
  • TỔNG HỢP
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Đầu báo khói quang Showroom ESP Hochiki ALK-ASN là 1 trong cảm ứng khói

Đầu báo khói quang Địa chỉ cửa hàng ESP Hochiki ALK-ASN là 1 cảm biến khói quang, đó là trọn vẹn phù hợp với ESP Hochiki của tín hiệu gần giống Địa Chỉ Protocol. các ALK-ASN phối hợp hiệu năng cao mới nhất Hochiki của nhà technology vứt bỏ nhu yếu sử dụng ion hóa cảm biến trong phần đông những phần mềm. điều ấy cũng có thể chấp nhận được các cảm biến mức ngưỡng phải đc tăng lên, từ đó nâng cấp Tỷ Lệ tín hiệu tiếng ồn and giảm nhạy cảm với các báo động sai.

 ==>> Tham khảo: baochay.org

 

 

Đặc điểm đầu báo khói quang Địa Chỉ ESP Hochiki ALK-ASN

==>> Tham khảo: http://baochay.org/nao-la-thiet-bi-bao-chay-tot/

 

LED Twin cháy phép 360 ° xem

Khóa chế độ (Sensor Để Base)

Độ nhạy biến

Có Địa Chỉ điện tử

Đập / Phi đập điều hành và kiểm soát Từ Bảng điều chỉnh

Căn cứ Tương thích: YBN-R / 3, YBO-BS, YBO-BSB, YBO-R / SCI

Phê duyệt: AS7240.7-2004

Nguồn : Tổng hợp trên mạng