Những trường đã thực hành mà có sự đồng thuận cao của Phụ huynh thì tiếp tục duy trì, còn theo tinh thần của Sở thì không khuyến khích nhân rộng, không cưỡng ép

  • SIÊU THI
  • 29 Tháng Mười Hai, 2016
  • TỔNG HỢP
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Những trường đã thực hành mà có sự đồng thuận cao của Phụ huynh thì tiếp tục duy trì, còn theo tinh thần của Sở thì không khuyến khích nhân rộng, không cưỡng ép

Quảng Bình không khuyến khích nhân rộng mô hình VNEN

Những trường đã thực hành mà có sự đồng thuận cao của bố mẹ các bạn học sinh thì tiếp tục duy trì, còn theo tinh thần của Sở thì không khuyến khích nhân rộng, không cưỡng ép

Đó là gia sư toán  quan điểm của ông Đinh Qúy Nhân – Giám đốc Sở Giáo dục và training tỉnh Quảng Bình về việc triển khai thực hiện mô phỏng VNEN tại địa phương.

giám định về việc thực hành mô hình VNEN tại địa phương trong thời gian qua, ông Đinh Qúy Nhân cho biết, còn tồn tại nhiều bất cập như hạ tầng chưa đảm bảo, gia sư chưa được trang bị rất nhiều tri thức về mô phỏng.

Muốn thực hành được thì ban đầu phải giải thích, tuyên truyền để nó thấm nhuần trong lực lượng cán bộ, cô giáo, để họ sẵn sàng thực hiện mô hình này.

Nhiều trường thực hành mô phỏng VNEN trong điều kiện thiếu thốn về cơ sở (Ảnh: Thủy Phan)

Hơn nữa, mô hình này liên quan đến bố mẹ các em học trò nhiều, mà thực hành cả ở những vùng khó khăn thì Phụ huynh làm sao có thời kì để học cùng con.

“Tôi thấy mô phỏng này cũng có tính ưu Việt, nhưng việc triển khai còn nóng vội, máy móc, điều kiện để thực hiện lại chưa cam đoan nên chưa tạo được lòng tin trong nhân dân”, ông Nhân đề cập.

Cũng theo ông Nhân, sau khi xảy ra tình trạng nhiều bố mẹ các bạn học sinh gửi đơn phản đối việc ứng dụng mô hình VNEN ở bậc THCS, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã công ty hội nghị nắm bắt tình hình về việc thực hiện mô phỏng VNEN ở các trường.

Tại hội nghị, Sở đã giao cho các trường về tổ chức họp bố mẹ học sinh lấy quan điểm, sau đó lớp học và địa phương đó hiệp lực với nhau rồi tổng hợp gửi cho Sở để Sở Thống kê UBND tỉnh.

Theo đó, vừa qua Sở GD&ĐT Quảng Bình đã có công văn số 1770/SGDĐT gửi UBND tỉnh yêu cầu xem xét, cho quan niệm chỉ đạo về việc thực hiện mô hình VNEN từ niên học 2016-2017.

Trong công văn, Sở GD&ĐT Quảng Bình cho rằng, việc khai triển mô hình VNEN chưa thực sự tiện cả đôi đường với điều kiện kinh tế – xã hội, tay nghề dân trí của nhiều địa phương nên đã gặp không ít khó khăn, bất cập.

Một số trường học và địa phương chưa nhận thức toàn bộ về mô hình; cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng, một bộ phận ngại thay đổi tích cực hoặc vận dụng mô hình một bí quyết máy móc; việc triển khai nôn nóng, ứng dụng ngay cả đối với những trường còn khó khăn về đội ngũ thầy giáo, cơ sở vật chất, sỉ số học sinh/lớp đông… dẫn đến việc đơn vị hoạt động giáo dục hiệu quả thấp, gây tâm lý băn khoăn, hiềm nghi trong Phụ huynh học trò, chưa tạo được sự đồng thuận cao trong chính quyền cấp thị xã, cấp phường và toàn xã hội.

vì vậy, bố mẹ các em học trò học sinh của một số trường THCS đã yêu cầu không thực hành mô phỏng lớp học mới.

bên cạnh đó, một số thầy giáo, cán bộ quản lý giáo dục, chính quyền địa phương và quần chúng. # cũng chưa ủng hộ việc thực hiện mô phỏng nhà trường mới này.

Sau khi khai triển hội nghị thẩm định tình hình, Sở GD&ĐT đã hiệp lực việc triển khai mô phỏng VNEN chỉ mất khoảng tới như sau:

tiếp tục thực hiện mô hình VNEN ở bậc Tiểu học đối với các trường đang thực hành xuyên suốt hết cấp tiểu học vì lợi quyền học sinh, nhưng phải cam đoan sự đồng thuận, thống nhất cao của lực lượng thầy cô giáo, cán bộ điều hành giáo dục, ba má học trò, toàn thị trấn hội và các điều kiện về hạ tầng, lực lượng, sỉ số học sinh/lớp, chưa triển khai nhân rộng toàn phần các trường còn lại.

Còn ở bậc THCS thì khuyến khích các trường đang khai triển mô VNEN tiếp diễn triển khai trên tinh thần tình nguyện, có sự đồng thuận, hợp nhất cao của lớp học, bố mẹ các bạn học sinh, các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương.

tụ hội chỉ đạo các trường tham gia mô phỏng lớp học mới duy trì, phát huy kết quả đạt được, song song kiểm tra những khâu còn hạn chế để có giải pháp giải quyết, thực hành mô hình hiệu quả hơn.

Đối với những trường chưa có sự đồng thuận cao trong bố mẹ các em học trò học trò, dân chúng và chính quyền địa phương, nguồn lực chưa cam đoan thì không ứng dụng mô hình VNEN, có thể chọn lựa một số thành tố hăng hái của mô phỏng VNEN để áp dụng vào thay đổi tích cực phương pháp giáo dục đang thực hành, bảo đảm quy tắc lấy hoạt động của học trò khiến trọng điểm.

“Sở đã gửi công văn lên UBND tỉnh và đang chờ quyết định. giả định UBND tỉnh cho phép thì chúng tôi sẽ khai triển thực hiện luôn.

Trước mắt, những trường đã thực hiện mà được sự đồng thuận cao của bố mẹ các bạn học sinh, lớp học và chính quyền địa phương thì tiếp diễn duy trì, còn lại thì Sở không khuyến khích nhân rộng, không cưỡng ép thực hành mô phỏng này”, ông Đinh Qúy Nhân – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình đề cập.