Phong thủy kinh tế năm Gà

Phong thủy kinh tế năm Gà

Theo nhà sáng lập kiêm cả đội nghiên cứu tại Good Feng Shui Geomantic Research (Singapore) – Kenny Hoo, năm Đinh Dậu 2017 có can Đinh chọc mạng mệnh Hỏa và chi Dậu chọc mạng mệnh Kim. Ông nhận định 2017 là đơn năm khá lãng mạn, sẽ có giàu cặp cưới hỏi, dời nhà,

countinue reading