Vietjet được chấp thuận lên sàn TP HCM

Sở Giao xịch chứng khoán TP HCM (HOSE) lỡ bằng lòng cho Công ty cổ phần hàng chẳng Vietjet cùng mã chứng khoán VJC. Số cây niêm yết là 300 triệu cổ phiếu, tương đương nguyên điều ngọc trai 3.000 tỷ cùng. Giá chào sàn chửa thắng ban bố. Trước đấy, VJC hãy thắng lưu

countinue reading