Giá vàng thế giới lên đỉnh 3 tháng

Giá vàng thế giới lên đỉnh 3 tháng

Giá vàng bữa qua lên áp 1.245 USD mỗi đơn ounce, ngữ cao nhất trần thuật từ tháng 11/2016. Ảnh: Telegraph. Reuters cho rằng, cạc nhà đầu tư đang khá quan tiền e cùng những dấu ấn ngữ ứng viên Têm thấmg thống Pháp Marine Le Pen, người mà đang sử dụng lời hứa đem

countinue reading