Giá vàng ít biến động trong ngày Thần tài

Giá vàng ít biến động trong ngày Thần tài

Mỗi cây vàng khoảnh tại Tập đoàn DOJI buổi 8h30 đặt niêm yết 37-37,50 triệu đồng (bề mua đtương ứng yên, bề nửa dịch 50.000 đồng so đồng chót ngày bữa qua). Cùng buổi, PNJ niêm yết ví 37,3 – 37,7 triệu đồng. Tại SJC, ví đầu ngày loanh quan liêuh 37,15 – 37,70 triệu

countinue reading