Giá vàng giảm mạnh

Giá vàng giảm mạnh

Theo đấy, mỗi một ounce chốt phiên trao tiếp Mỹ ngày 24/1 giảm hơn 9 USD, xuống áp 1.208 USD. Cùng buổi, ví vàng trao tháng 2 chốt ngày chết 4,2 USD so cùng phiên ngay trước, bay cận mốc xì 1.211,4 USD. Chênh chệch ví vàng trong suốt nác và thế giới đương dần

countinue reading