Windows có bất kỳ lỗi nào đang gây ảnh hưởng mang lại phần mềm VQSOFT

  • THI SIÊU
  • 4 Tháng Mười Một, 2017
  • TỔNG HỢP
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Windows có bất kỳ lỗi nào đang gây ảnh hưởng mang lại phần mềm VQSOFT

VQSOFT được xây đắp dựa trên cơ sở Windows , chính vì thế khi Windows tất cả ngẫu nhiên lỗi nào đang gây ảnh hưởng cho phần mềm VQSOFT

Đây là 1 số ít lỗi Đa Minh Tân tổng hợp từ fan page VQSOFT : Phần mềm café

1. Lỗi Windows khóa thư mục System không cho phép phần mềm cài đặt :

(Khắc phục lổi : Could not set file security for file 'C:\Windows\System32\' …)

căn do : Windows đã khóa quyền truy cập của mọi người vào thư mục System32, chính vì như vậy các bạn cảm thấy không được phép đăng ký thư viện trong thư mục này

cách khắc phục :

một. người nhà vận tải file Take OwnerShip tại : Vqsoft.net/TakeOwnership.zip

2. Sau ấy giải nén cùng chạy file này.

3. Khi chạy kết thúc, vào đường truyền "C:\Windows\" , chọn lựa thư mục System32 và nhấp đề xuất con chuột, chọn "Take Ownership" như hình :

ngẫu nhiên hộp thoại nào hiện ra, mình vui lòng dìm buton YES .

một hộp thoại Command Dos đã hiện lên, mình hóng hộp thoại này chạy dứt đã tự tắt, sau đấy quay lại cùng thiết lập phần mềm là được

2. Lỗi quan trọng đăng ký thư viện :

(Khắc phục lỗi : "Component 'Comdlg32.ocx' or one of its reference….." )

*** Lỗi này chỉ xuất hiện trên Windows 7,8

căn nguyên : WIndows 7,8 được Microsoft nâng cấp cải sinh bảo mật thông tin buộc phải cấm đoán phép các phần mềm chạy xe trên chúng tự làm đăng ký thư viện cần thiết

cách giải quyết :

Để khắc phục lỗi này, bạn cần cấp phép dồn phần mềm bao gồm quyền cao nhất (Administrator) để phần mềm có thể tự ĐK thư viện mang lại thiết yếu chúng

bằng phương pháp : Nhấp đề xuất chuột vào hình tượng phần mềm ngoài ảnh nền Desktop , sắm "Run as Administrator" như hình :

Nếu gồm bất kỳ hộp thoại nào hiện lên, thành viên vui lòng nhận nút "YES" => là đang bắt đầu khởi động được phần mềm

các bước làm này sẽ giúp phần mềm có quyền cao nhất với tự chúng vẫn đăng ký đầy đủ thư viện còn thiếu sót

quan tâm : cách này gia đình bạn chỉ cần làm 1 lần hoặc khi phát triển ra lỗi cũng như , từ lần bắt đầu khởi động sau người thân chưa muốn thực hiện lại quá trình như bên trên bởi vì phần mềm cũng được làm đăng ký thư viện được quan tâm rồi.

(Chúng tôi sẽ giữ vững update các giải pháp những lỗi khác

thông qua bộ máy phản ánh từ khách hàng)